Skip to main content

Habánky

Habánky sú plánovanou obytnou zónou, ktorá bude tvoriť nové predmestie Stupavy. Habánky budú tvoriť široké ulice plné zelene, cyklotrasy, či námestie s občianskou vybavenosťou. Projekt, okrem nového priestoru na život, prináša aj veľmi potrebnú infraštruktúru vo forme diaľničného zjazdu, ktorý odľahčí dopravu v Stupave.

O projekte

Habánky budú funkčným predmestím Stupavy a samostatnou obytnou zónou. Znamená to, že nezaťaží prevádzkované siete v pôvodnom intraviláne mesta.

Fázy výstavby

Výstavba projektu je plánovaná v niekoľkých fázach (25 domov ročne). Spolu s prvou fázou je plánovaná výstavba severného diaľničného zjazdu.

Lokalita

Lokalita, v ktorej sú Habánky plánované, sa rozprestiera západne od mesta Stupava, za diaľnicou D2, smerom k rakúskej hranici.

Ponuka Stupave

Jednou z našich zásad je prispieť k rozvoju lokality, do ktorej prichádzame. Chceme preto pomôcť pri riešení problémov samosprávy a občanov. Z prieskumu od poprednej slovenskej výskumnej spoločnosti Focus sme zistili, že Stupavčanov najviac trápi dostupnosť obchodov, dopravná situácia v meste, stav základnej školy či dostupnosť materských škôl.

Prítomnosť týchto problémov si uvedomujeme, a preto prinášame riešenia tých, ktoré vieme ovplyvniť a finančný príspevok na tie, ktoré z našej pozície ovplyvniť nevieme.

Severný diaľničný zjazd

Už od roku 2012 intenzívne pracujeme na projekte diaľničného zjazdu, ktorý vybudujeme na vlastné náklady. Bude tvoriť prirodzený okruh Stupavy. Dopravné zápchy zníži o 30 %.

Príspevok mestu

Za každú vybudovanú etapu ponúkame finančný príspevok 458 400 €, ktorý môže zastupiteľstvo použiť tam, kde to Stupava potrebuje najviac (vybudovanie kruhových objazdov, výstavbu školských zariadení...).

Občianska vybavenosť

Projekt počíta s priestorom pre občiansku vybavenosť (lekárov, pobočku pošty, obchody a iné), ktorú budú môcť využívať ako noví, tak i pôvodní obyvatelia Stupavy.

Ďalšie pozitíva, ktoré projekt so sebou prinesie

Hotová infraštruktúra

cesty, chodníky, osvetlenie – v hodnote cca 30 mil. € odovzdáme mestu za 1 €.

Nízkopodlažná výstavba

stavať budeme iba rodinné domy s jednou bytovou jednotkou a na námestí dvojpodlažné budovy (občianska vybavenosť).

Občianska vybavenosť

nová škôlka, priestor pre lekárov a zubára, obchody, potraviny...

Zeleň a park

centrum námestia bude tvoriť oddychový park, zelené pásy so stromoradím budú tvoriť charakter ulice. V projekte sú zahrnuté aj široké biokoridory pre divú zver.

Cyklotrasa

obojsmerná – 2,5 m široká, 2 500 m dlhá (cez celú lokalitu). Bude prepájať devínsku magistrálu s cestou na Vysokú pri Morave.

Nové možnosti

priestor pre nové pracovné príležitosti, pre rozvoj mladých a šikovných Stupavčanov a samotného mesta.

Dane od nových obyvateľov

viac peňazí do mestskej pokladnice.

Priestory na akcie

námestie s veľkou zelenou plochou a priestranné parkovisko v blízkosti.

Nízke zaťaženie školy

v prípade potreby mesta je vyhradený priestor pre novú školu na námestí projektu Habánky.

Kostol

Na námestí je vyhradený priestor pre kostol. Už pri výstavbe námestia vybudujeme kostolnú vežu ako symbol tradičných hodnôt. V prípade požiadaviek cirkvi a samotných občanov dostaviame celý kostol.

Mnohí obyvatelia budú potomkovia pôvodných Stupavčanov

Revitalizácia Vachálkovho rybníka

Okolie rybníka upravíme tak, aby ho mohli využívať všetci obyvatelia Stupavy, najmä rodiny s deťmi. Zároveň ponecháme aj priestor na rybárčenie. Detaily finálneho projektu budeme konzultovať s rybármi, environmentalistami a mestom Stupava.

Investor

Spoločnosť BEL-HOUSE, a.s. vznikla vo februári 2006 ako dcérska spoločnosť belgickej firmy IMWO INVEST NV, ktorá má viac ako 50-ročnú skúsenosť na investičnom a developérskom trhu v Belgicku a vo Francúzsku.

Naše projekty sú vždy citlivo zasadené do svojho existujúceho okolia a berú ohľad na životné prostredie. Navyše chápeme, že samosprávy nemajú dostatok financií na všetko, čo je potrebné a preto sme ochotní a pripravení pomôcť.

Na základe výbornej spolupráce v predchádzajúcich lokalitách sa nám podarilo napríklad zrekonštruovať obecný úrad, materskú škôlku, vybudovať futbalové ihrisko, oddychové zónu plné zelene, vytvoriť chýbajúci chodník v obci alebo dobudovať cyklistický chodník.